Erht-flyer_baltic-route_en-cover

28 kwietnia 2015 roku w ramach projektu Europejski Szlak Teatrów Historycznych w Salach Redutowych Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej odbędzie się konferencja pt.: „Jak dotrzeć do publiczności i zachęcić ją do odwiedzenia teatrów historycznych". Podczas konferencji zainaugurowana zostanie również Trasa Bałtycka prezentująca teatry z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Poniżej prezentujemy program konferencji:

09:00 Rejestracja 


09:30 Powitanie


Monika Żytkowiak, Instytut Teatralny (PL)
Inauguracja Trasy Bałtyckiej


Genaro Galán García, Miasto Almagro (ES)
Jak historyczny teatr uczynił małe miasto atrakcją całego narodu 


Przerwa


Doug Buist, Teatr Globe (GB) 
Marketing Teatru Globe w Londynie 


Katrin Androschin, embassy (DE) 
Branding – jak zaangażować emocjonalnie grupy docelowe


Dyskusja 


13:00  Lunch


14:30   Okragły stół z przedstawicielami muzeów teatralnych
Nasza podróżująca wystawa „Historia Europy opowiedziana przez jej teatry”


Przerwa


Charlotte Wood, Victoria and Albert Museum (GB)
Zaangażowanie przeszło miliona użytkowników: przykład funkcjonowania V&A w social
media


Eline Chalmet, MIAT (BE)
Crowdfunding jako narzędzie kreowania świadomości


Dyskusja


17:00  Zakończenie konferencji